Пріоритетні напрямки роботи гімназії PDF Друк e-mail

Пріоритетні напрямки роботи гімназії:

-    забезпечення рівного доступу до якісної та ефективної освіти всім дітям; наступність і безперервність освіти;
-    запровадження засад європейського виміру в освіті, виховання почуття європейської єдності та співробітництва;
-    підтримка та соціальний захист вчителя, керівника, формування в суспільстві позитивного образу сучасної школи;
-    модернізація змістових і технологічних рис освітнього процесу у гімназії на основі особистісно-орієнтованих технологій;
-    створення в рамках гімназії відкритого інформативного освітнього простору;
-    створення умов, що забезпечують особистісний ріст всіх суб’єктів освітнього процесу;
-    створення умов для самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей учнів, їх морального та фізичного розвитку;
-    співпраця гімназії та батьків.

Уся діяльність колективу спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу, зміни його спрямування на виховання національно свідомого громадянина України, багатого різнобічними знаннями з основ наук та профільних дисциплін.  Педагогічний колектив добре засвоїв основний дидактичний постулат сьогодення – не передавати учням готові знання, а навчити самостійно здобувати їх. Саме ці важливі питання ставали предметом обговорення на педагогічних нарадах, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань тощо.

Впродовж останніх п’яти років навчальний заклад є першим у рейтингу серед закладів району у Всеукраїнських предметних олімпіадах різних рівнів. Понад 40 учнів школи стали переможцями програми «Майбутні лідери в освіті» та навчались протягом року у середніх школах США. Зокрема, за підсумками конкурсу у 2007-2008 навчальному році 5 учнів 10-х класів гімназії стали фіналістами цієї програми. За останні три роки  школу закінчили із золотою медаллю   учнів, із срібною –  учнів, отримали свідоцтво з відзнакою   учнів. Нагороджено похвальними грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”    випускників школи. 99,7 % випускників вступають у вищі навчальні заклади .

Контингент учнів гімназії формується з учнів,  які проживають у різних мікрорайонах м.Львова та окремих районах області. Станом на 1 вересня  2009 року у гімназії навчається 779 учнів у 26 класах.
Учні 10-х класів в рамках профілю школи та з метою вдосконалення мовних навичок  проходять літню практику з технічного перекладу в обсязі 50 годин. Навчання  учнів здійснюється за програмами та підручниками рекомендованими МОН України. Вчителі, які викладають у 5,6,7  класах працюють за „Новими програмами 12-річної школи" для загальноосвітніх навчальних закладів.  При вивченні англійської мови та профільних предметів учні працюють за автентичними  навчально-методичними комплексами видавництва  «EXPRESS PUBLISHERS» та      « LONGMAN», які сприяють якісному засвоєнню знань.

 
Copyright © 2017. Львівська Гімназія "Престиж".
Template by Shape5.com
Designed by Janka.biz studio

S5 Box